Hinnasto Yhteystiedot Terapia Minä Ajankohtaista

Psykoterapia
Meri Leppämäki


Ajankohtaista

Tällä hetkellä kaikki terapiapaikat ovat täynnä. Vapaita terapiapaikkoja on tarjolla seuraavan kerran vuoden 2024 aikana.


Minä

Olen Meri Leppämäki, 51-vuotias lohjalainen psykoterapeutti.

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (1995), toimintaterapeutti (2001), kognitiivinen käyttäytymisterapeutti (2018) ja seksuaaliterapeutti (2021). Olen työskennellyt psykiatrisessa hoitotyössä toimintaterapeuttina Helsingissä Auroran sairaalassa ja vuosina 2005–2019 HUS Lohjan sairaanhoitoalueella psykiatrisessa avohoidossa. Lisäkoulutuksina minulla on dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) koulutus, kognitiivisen remediaatioterapian (CRT) työpaikkakoulutus ja voimauttavan valokuvan perusopinnot. Traumaterapian menetelmistä olen suorittanut EMDR-terapian koulutuksen sekä sensomotorisen psykoterapian 1. tason koulutuksen. Parhaillaan opiskelen seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja suhteiden monimuotoisuuden ammatillisessa täydennyskoulutuksessa (2021–2023).


Terapia

Toimin Kelan palveluntuottajana kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapian osalta. Teen myös HUS ostopalveluterapioita. Teen yksilöterapiaa aikuisten kanssa.

Psykoterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka keskittyy pääasiassa nykytilanteessa tapahtuvaan käyttäytymiseen ja käyttäytymisongelmia ylläpitävien tekijöiden kartoittamiseen ja hoitoon. Käyttäytymisellä tarkoitetaan tässä sekä toimintaa että tunteita ja ajatuksia. Terapiassa tavoitellaan sellaisten taitojen oppimista, jotka mahdollistavat mielekkään ja toimivan elämän. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tutkimusnäyttöön perustuvaa työskentelyä. Kotitehtävät kuuluvat olennaisena osana kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa työskennellään ihmisen merkityksellisen ja toimivan arjen parissa. Toimintaterapia toteutuu ihmisen omassa toimintaympäristössä, tai sen tiiviinä osana. Tavoitteena on mahdollistaa osallisuus yhteiskunnassa. Keskeisiä asioita ovat ihmisen omien vahvuuksien ja motivaation tunnistaminen ja vahvistaminen. Asiakas on aktiivisen toimijan roolissa. Toimintaterapiassa nähdään, että jokaisella on oikeus merkitykselliseen toimintaan ja toimivaan arkeen.

  Tämä vastaanotto on turvallinen tila.


Yhteystiedot

Vastaanottoni sijaitsee Lohjan keskustassa, lähellä Prismaa, osoitteessa
Kasarminkatu 5 A 1. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä.

sähköposti: meri@psykoterapiameri.fi
puh. 040 824 6992


Hinnasto

Itsemaksavat asiakkaat, psykoterapia: 80 euroa / 60 min.
Toimintaterapia: 80 euroa / 60 min.

Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaat: 80 euroa / 60 min, josta Kelan korvaus on 57,60 euroa ja omavastuuosuus 22,40 euroa.

Tutustu Kelan sivuihin kuntoutuspsykoterapiasta tästä.

Psykoterapia Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena on asiakkaalle maksutonta, Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta.

Tutustu Kelan sivuihin vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta tästä.

Tutustumiskäynti on maksuton.